Nové články a aktuality

Referenční rozmezí hs troponinů u novorozenců

 
MUDr. Daniel Rajdl, PhD.
Referenční rozmezí hs troponinů u novorozenců
by Daniel Rajdl - Úterý, 29 leden 2019, 10:21
 

Kardiální troponiny měřené hypersenzitivními metodami mohou pomoci stratifikovat rizikové novorozence, zejména ty s porodní asfyxií. Pro racionální interpretaci hypersenzitivních troponinů nám chybí spolehlivé referenční rozmezí a určení 99. percentilu. Cílem naší studie bylo určení referenčního rozmezí kardiálního troponinu T u 244 fyziologických novorozenců (vzorky pupečníkové krve). Zjistili jsme, že novorozenci mužského pohlaví a novorozenci porození vaginálně mají statisticky významně vyšší hodnoty kardiálního troponinu T (p<0,05 a p<0,001 resp.). Referenční rozmezí určené robustní metodou bylo 5 až 71 ng/l a 99. percentil byl 95 ng/l. V prezentaci dále diskutujeme klinický význam rozdílů mezi skupinami a možný vliv hemolýzy vzorků pupečníkové krve na klinickou interpretaci.


Jak citovat toto dílo?

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.: Referenční rozmezí hs troponinů u novorozenců. CEVA [online] 29. leden 2019 , poslední aktualizace 29. leden 2019 [cit. ]. Dostupný z WWW: https://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=1163. ISSN 1803-8999.