Nové články a aktuality

Morfologie gamet a embryí: využití v reprodukční medicíně

 
Picture of Jan Nevoral
Morfologie gamet a embryí: využití v reprodukční medicíně
by Jan Nevoral - Středa, 6 únor 2019, 8:44
 

Procesu oplození se účastní jen pohlavní buňky plně dozrálé a bez defektů. Zejména v postupech asistované reprodukce je klíčový výběr gamet pro oplození in vitro a další kultivaci embryí, kterak tento výběr rozhoduje o úspěšnosti léčby neplodnosti. Mnoho kvalitativních parametrů zůstává předmětem molekulárních analýz, avšak jsou úzce korelovány s morfologickými změnami gamet i vzniknuvších embryí. Proto jsou pro oplození pozitivně selektovány oocyty, které mají dostatečný obal kumulárních buněk s dostatečnou expanzí (ukazatel kvality vývoje uvnitř folikulu); po denudaci oocytu dochází k hodnocení ooplazmy (cytoplazmatická kvalita oocytu) a přítomnosti pólového tělíska (=dozrálý oocyt). Pro in vitro oplození je často uplatňován postup morfologické selekce spermií pod vysokým zvětšením, které dokáže negativně vyselektovat aberace, jako přítomnost vakuol (poškození chromatinu), anomálie tvaru hlavičky a bičíku (mechanické poškození, vrozené vady) a/nebo přítomnost cytoplazmatické kapky (=nezralá spermie). Po oplození, kterého se účastní takto pre-selektované gamety, je pro další hodnocení uplatňován tzv. time-lapse systém a analýza morfologie embryí ze záznamu. V případě časné zygoty se hodnotí počet a symetrie prvojader, v dalším vývoji počet a velikost blastomer, fragmentace embrya. Pro přenos embrya do těla matky je nakonec rozhodující kvalita blastocysty, u které je hodnocena velikost blastocelu, expanze blastocysty a kvalita embryoblastu/trofektodermu.

Jak citovat toto dílo?

Ing. Jan Nevoral, Ph.D., Mgr. Lukáš Gold: Morfologie gamet a embryí: využití v reprodukční medicíně. CEVA [online] 5. únor 2019 , poslední aktualizace 5. únor 2019 [cit. ]. Dostupný z WWW: https://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=1165. ISSN 1803-8999.