Nové články a aktuality

Rozložení vaziva v játrech prasete domácího

 
Picture of Patrik Mik
Rozložení vaziva v játrech prasete domácího
by Patrik Mik - Pondělí, 18 únor 2019, 7:59
 

Játra prasete domácího jsou v experimentální chirurgii často využívaným modelovým orgánem. Zmnožení jaterního vaziva brání správné funkci jater. V našem předchozím výzkumu jsme zjistili nehomogenní distribuci vaziva v prasečích játrech, proto jsme se zaměřili na studium rozdílů v distribuci vaziva. K analýze jsme použili játra 12 zdravých prasat domácích (6 samců a 6 samic). Z každého ze šesti laloků jsme odebrali vždy dva bločky z blízkosti v. cava caudalis, stejný počet bločků i z blízkosti velkých portálních cév a z okraje laloku. Po znáhodnění roviny řezu bylo 415 bločků zpracováno na histologické řezy, ty byly obarveny anilinovou modří a jádrovou červení. Plošný podíl vaziva jsme hodnotili na 2905 systematických nestranných náhodných snímcích pomocí stereologické bodové mřížky. Plošný podíl vaziva nepřesahoval 13 %. Podíl intralobulárního vaziva tvořil méně než 2 %. V samčích játrech tvoříl průměrný podíl interlobulárního vaziva 4,7 ± 2,4 % (průměr ± SD) s rozpětím 0 % až 11,4 %. V játrech samic tvořil průměrný podíl interlobularního vaziva 3,6 ± 2,2 % s rozpětím 0 % až 12,3 %. Nejmenší podíl vaziva jsme zjistili v lobus sinister medialis a v parakavální oblasti laloků, naopak největší podíl vaziva jsme zjistili v lobus quadratus a na periferii laloků. Vzhledem k nalezeným pohlavním rozdílům v podílu vaziva mezi laloky a mezi pozicemi v cévním řečišti jednoznačně doporučujeme vzájemně porovnávat jen vzorky z jedinců téhož pohlaví a z týchž laloků a týchž pozic v cévním řečišti. Zmapováním distribuce vaziva v játrech prasete jsme navíc umožnili optimalizovat histologické vzorkování jater prasete pro hodnocení histopatologických nálezů v kvantitativních studiích.Jak citovat toto dílo?

Mgr. Patrik Mik: Rozložení vaziva v játrech prasete domácího. CEVA [online] 19. únor 2019 , poslední aktualizace 19. únor 2019 [cit. ]. Dostupný z WWW: https://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=1170. ISSN 1803-8999.