Nové články a aktuality

Kvantifikace dendr. dřeva na sekcích barvených Golgiho metodou za použití sterol. metod

 
Picture of Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.
Kvantifikace dendr. dřeva na sekcích barvených Golgiho metodou za použití sterol. metod
by Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D. - Pondělí, 25 únor 2019, 5:16
 

Předchozí studie strukturních parametrů dendritických výběžků zbarvených Golgiho metodou používají semikvantitativní metody. Současné přístupy však trpí řadou nevýhod, které omezují sběr dat na několik neuronů. Například tyto metody vyžadují sledování celých výběžků a aplikaci 2-D sond na lineární vlákna existující v 3-D prostoru. Tyto metody hodnocení neurálních struktur jsou neúčinné, zdlouhavé a pracovně náročné a vedou k výsledkům se špatnou přesností a nízkou reprodukovatelností. Zde uvádíme novou, efektivní a časově nenáročnou metodu, která používá nezaujatou stereologii pro kvantifikaci nervových struktur na sekcích mozku odbarvených Golgiho metodou. Požadovaným vybavením je libovolný standardní stereologický systém sestávající ze světelného mikroskopu s objektivem s nízkým až vysokým rozlišením, motorizovaným stupněm XYZ a digitální kamerou s vysokým rozlišením propojeným s PC a monitorem. Tyto studie byly provedeny na sadách systematických náhodných Golgiho zbarvených řezech přes neokortex a hipokampus (včetně subregionů CA1-4 a dentátního gyru) u 6 samců myší divokého typu. Referenční prostory byly načteny při nízkém rozlišení (4x) a optické skenování bylo provedeno pomocí sondy Space Balls (délka, délkové hustoty) při rozlišení 60x (olej, n.a. 1.4). Průměrná celková délka vlákna byla 23,1 E10+3 mm (délka hustoty 3180 mm-2) v neokortexu a 83,9 E10+3 mm (hustota délky 4514 mm-2) v hipokampu. Pro dosažení vysoké přesnosti byly požadovány celkově asi dvě hodiny na referenční prostor, což bylo potvrzeno průměrným koeficientem chyby (CE) menší než 0,10. Tento nový stereologický přístup kvantifikování neurálních struktur na Golgiho barvených řezů může dosáhnout vynikající přesnosti a účinnosti ve srovnání s dostupnými metodami.


Jak citovat toto dílo?

Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.: Kvantifikace dendr. dřeva na sekcích barvených Golgiho metodou za použití sterol. metod. CEVA [online] 26. únor 2019 , poslední aktualizace 26. únor 2019 [cit. ]. Dostupný z WWW: https://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=1172. ISSN 1803-8999.