Nové články a aktuality

Prevalence obstrukčního syndromu spánkové apnoe u rizikové gravidity

 
Picture of MUDr. Jana Hudecová, Ph.D.
Prevalence obstrukčního syndromu spánkové apnoe u rizikové gravidity
by MUDr. Jana Hudecová, Ph.D. - Úterý, 5 březen 2019, 4:49
 

Podle dostupných pramenů trpí OSAS ve čtvrté dekádě života 1-5% ženské populace a více než 90% žen s OSAS o svém problému neví. Cca 15% obézních těhotných žen má pravděpodobně SAS (sleep apnoe syndrome). Cílem práce je průzkum výskytu OSAS v populaci rizikově těhotných a průzkum souvislosti OSAS s rizikovými faktory pro těhotenství. Material: Z 480 sledovaných těhotných bylo zkoumáno 85 a do studie zařazeno 61 rizikově těhotných respondentek. Methods: Statisticky jsme zhodnotili vztah OSAS k hypertenzi, obezitě, preeklamptickým změnám placenty, nízkému pH pupečníkové krve, nízké hladině PlGF ve skupině rizikově těhotných s AHI pod 5 a ve skupině s AHI více nebo rovno 5. Results: Ve studovaném souboru byla prokázána významná statistická souvislost výskytu OSAS s gestačním diabetem a obezitou u rizikově těhotných. Nebyla prokázána souvislost s výskytem hypertenze. Pro nízký záchyt respondentek s těmito potížemi nebyla statisticky přínosná hodnocení výskytu histomorfologických preeklamptických změn placenty, nizkého pH pupečníkové krve a nízké hladiny PIGF.


Jak citovat toto dílo?

MUDr. Jana Hudecová, Ph.D.: Prevalence OSAS (Obstructive Sleep Apnoe Syndrome) u rizikové gravidity. CEVA [online] 5. březen 2019 , poslední aktualizace 5. březen 2019 [cit. ]. Dostupný z WWW: https://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=1174. ISSN 1803-8999.