Nové články a aktuality

Komplikace otitis media

 
Picture of MUDr. Tomáš Kostlivý
Komplikace otitis media
by MUDr. Tomáš Kostlivý - Úterý, 12 březen 2019, 2:22
 

Komplikace středoušního zánětu patří mezi závažné a potenciálně život ohrožující stavy v otorinolaryngologii. I přes jejich klesající incidenci danou zejména rozšířením antibiotické terapie se s nimi můžeme v běžné praxi setkat, a to jak u akutních, tak u chronických zánětů. Vyžadují akutní řešení, jehož základem je včasná diagnostika, adekvátní antibiotická terapie a chirurgický zákrok. Na dvou kazuistikách představujeme některé ze vzácnějších, tzv. extrakraniálních komplikací, kdy dochází k šíření středoušního zánětu do okolních měkkých tkání hlavy či krku. V prvním případě jde o tzv. Bezoldův absces lokalizovaný v musculus sternocleidomastoideus, u druhého pacienta se jedná o podkožní absces supraaurikulárně. U obou pacientů bylo provedeno CT i MR vyšetření hlavy a krku, zahájena intravenózní antibiotická léčba a přistoupeno k časnému chirurgickému řešení spočívajícím v důkladné sanaci středouší i dalších postižených tkání. Došlo k postupné úpravě stavu a regresi zánětlivých parametrů, hospitalizace nebyla komplikována a pacienti byli propuštěni do domácí péče.


Jak citovat toto dílo?

MUDr. Tomáš Kostlivý: Komplikace otitis media. CEVA [online] 12. březen 2019 , poslední aktualizace 12. březen 2019 [cit. ]. Dostupný z WWW: https://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=1174. ISSN 1803-8999.