Nové články a aktuality

Význam stanovení nádorových markerů v klinické praxi - aktuální stav

 
Picture of prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Význam stanovení nádorových markerů v klinické praxi - aktuální stav
by prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. - Úterý, 26 březen 2019, 1:07
 

Cílem sdělení je ukázat nový pohled na klinické využití nádorových markerů. Jde především o to, že nádorové markery nepoužíváme jen pro diagnostiku recidivy nádoru, ale v celé řadě dalších nových indikací. Jedná se především o diferenciální diagnostiku nádorů, určení prognózy, monitoraci nejen průběhu onemocnění, ale i monitoraci a optimalizaci léčby. Prezentovaná doporučení vycházejí především z dlouhodobých zkušeností autorů, ale dále i z dokumentů publikovaných ASCO, NACB a EGTM. Účelem tohoto sdělení je pomoci lékařům a pracovníkům klinických laboratoří se orientovat a optimalizovat racionální používání nádorových markerů v klinické praxi.


Přednáška byla prezentována na XXXX. Imunoanalytických dnech v Plzni
17. - 19. březen 2019


Jak citovat toto dílo:
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, Ph.D. Význam stanovení nádorových markerů v klinické praxi - aktuální stav, CEVA [online] 26. březen 2019 , poslední aktualizace 26. březen 2019 [cit. ]. Dostupný z WWW: https://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=1181. ISSN 1803-8999.
Tags: