Obecné diskusní fórum

Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012

 
Picture of Richard  Pikner
Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Richard Pikner - Středa, 22 červen 2011, 3:52
 
Milé kolegyně a kolegové z laboratoří,

zasílám Vám dalším "horkou novinku" tentokráte na téma: Úprava sazebníku výkonů od 1.1.2012.

MZ ČR se vytklo za cíl upravit a revidovat sazebník výkonů tak, aby více odpovídal realitě dnešní doby. je vytvořen software - databáze, která obsahuje veškeré výkony, umožňuje jejich revize a vypočítává dopady na systém úhrad.
(např. revize v cenách za MRI, kalkulovaných v sazebníku, může vést k úspoře až 800.000.000 bodů ročně v ČR str 15a 17 prezentace !!!! to vše dle nového inovativního software)
Přestože laboratorní výkony a obecně komplement představují pouze cca 7 % úhrad zdravotní péče, MZ ČR několikrát zmínilo , že je třeba napravit " příliš nadhodnocené výkony laboratoří a RTG ( oproti klinickým výkonům)".

V příloze Vám zasílám prezentaci z MZ ČR a a níže odkaz na tiskovou konferenci pana ministra L. Hegera, kde se můžete o plánech dozvědět více.

V každém případě, doufejme, že se navržené úpravy dostanou k oponentuře naší odborné společnosti, které budou moci posoudit:
  • jaké přístroje byly do databází zahrnuty
  • jaké ceny reagencií
  • a jaká je cena práce v kalkulací.
V opačném případě hrozí od 1.1.2012 riziko snížení bodů za jednotlivé výkony, zrušení některých výkonů.
Pokud ponechají i snížení úhrady za bod na 0,70 Kč jako je v současné vyhlášce , myslím, že velká část laboratoří bude pod hranicí rentability, obzvláště v malých nemocnicích.

Nevím jestli mohu popřát " hezký ? " poslech, ale v každém případě se s vámi o tuto informaci musím podělit. (pdf prezentaci si pusťte k audiu záznamu)

V každém případě nás v roce 2012 asi čeká několik zásadních změn (dopadů) :
  1. navýšení DPH
  2. pokles výkonů z lůžek zavedením DRG
  3. pokles výkonů v bodech změnou sazebníku

Doufám, že se tedy plni elánu a dostatečných finančních zdrojů budeme moci plně věnovat zajištění kvality dle ISO 15 189 ať audity u ČIA či NASKL II.


Audio záznam ( přejít na odkaz pomocí CTRL+2x kliknout)

Děkuji předem za každý Váš názor
Picture of Šárka Vojáčková
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Šárka Vojáčková - Čtvrtek, 23 červen 2011, 11:16
 

Vážený pane doktore,

měla bych na Vás dotaz, zda už je k dispozici něco více konkrétního,

než to co ministerstvo  zatím v obecné rovině prezentuje a co bych starou

nomenklaturou nazvala  " boj za mír".

Něco z čemu bychom se mohli vyjádřit, popřípadě zvolit nějakou logiku

pro náš praktický laboratorní život.

děkuji MUdr. šárka Vojáčková

Picture of Richard  Pikner
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Richard Pikner - Čtvrtek, 23 červen 2011, 11:49
 

Vážená  paní doktorko,

 bohužel  nevím  zatím více,  než  je  uvedeno   v   prezentaci. Během prázdnin  se předpokádá  předložení návrhu  změn  odborným společnostem a    asi  bude   tlak  na termín komnetářů,  pokud   chtějí stihnout  nový sazebník   formou vyhlášky,  mělo  by to být  vydiskutováno   do  konce  září.

Čili   v současné    chvíli  znám   jen obecný  záměr, nevím  na základě  jakých dat se  sazebník  přepočte apod (  jaké ceny přístrojů, reagencií, ptráce) a  jaký dopad  to  bude  mít. 

Samozřejmě   může   dojít  k poklesu  bodů a  naopak  zvýšení ceny  bodu  v  úhradové  vyhlašce ze současných  0,70 Kč  a  regrese  nad  referční období, ale  dost  o tom pochybuji.

Je  mě  líto,  více   toho  nevím, třeba  někdo  s dalších  kolegů , kterří dostali tento  mail bude   vědět   více.

Richard  Pikner

Picture of Petr Bořil
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Petr Bořil - Úterý, 19 červenec 2011, 10:55
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
od posledního příspěvku v tomto vláknu uplynula poměrně dlouhá doba a mám pocit, že „laboratorní lid“ je stále bez informací - přitom dle slov pana ministra Hegera měl být materiál dán na posouzení odborné veřejnosti. Pak tedy musí být k dispozici vedením nemocnic, odborným společnostem apod. A v návaznosti na to bych předpokládal širší odbornou diskuzi. Pokud se tak neděje, možná se my všichni málo ptáme. A prázdniny plynou…

Petr Bořil

P.S.: K napsání mého příspěvku mne vyprovokovala náhodně vyslechnutá zpráva ve včerejším vysílání Českého rozhlasu, dle které pan ředitel VZP vysvětloval vyšší náklady některých zdravotnických zařízení na chirurgické výkony nadužíváním laboratorních vyšetření. Za sebe mohu říci, že za svoji poměrně dlouhou kariéru jsem se s tím, že zrovna chirurgické obory přetěžují laboratoře, skutečně nesetkal. Spiš mi to zní jako vybírání obětního beránka – laboratoře jsou zmiňovány v souvislosti s kultivací sazebníku při každé příležitosti, a to vždy v negativním slova smyslu. Přitom náklady na laboratorní vyšetření jsou z pohledu celkového rozpočtu pojišťoven zanedbatelné. Když to přeženu, i kdyby laboratorní obory zcela zanikly, ušetří pojišťovny tak asi 3% rozpočtu, což problém s financováním zdravotnictví neřeší. Na druhou stranu náš obor nám i se sebevyšším intelektem neumožňuje pracovat jen s tužkou a papírem a na technologie prostě peníze potřeba jsou (a to nezmiňuji zvyšující se DPH, stupňující se požadavky na dokládání kvality apod.). Pokud nás potká něco podobného, jako byla změna úhrad před dvěma roky a my to opět pouze trpně přijmeme, nelze dle mého vyloučit dopad na kvalitu nebo generování dluhů, příp. oboje.
Picture of Vladimír Temlík MUDr.
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Vladimír Temlík MUDr. - Úterý, 19 červenec 2011, 12:05
 

Politici si asi nechali dobře poradit, nakonec mají na to odborníky, a tak se jim podařilo zdravotnickou veřejnost dobře rozdělit, a to tak, že jednotlivé "třídy" postavili proti sobě ... Velké nemocncie, malé nemocnice, odborní lékaři, praktici, zubaři ... Každý je placen jinak, podle jiných podmínek, jinou cenou bodu ... A tak každý dnes pochopitelně hájí svůj rybníček. Asi před rokem tuším na idnes-u byl článek o tom, jak je "drahá" lůžková péče za celou republiku. Z vybraných cca 250 mld. Kč  na pojistném bylo na ni vydáno všemi pojišťovnami 64 mld. Kč !!  Ale já se ptám: kde je těch dalších těch 190 mld. Kč ?? Protože si hájí každý to své, pak ani praktici nepřiznají, že měsíčně je jejich příjem 100 - 150 tisíc !!! Kč, o své pacienty příliš nepečují, z obavy o překročení kritérií pro vyžádanou péči od pojišťoven raději nikam nikoho neposílají, léky doporučené odborníky nenapíší a také se ke stávkujícím nemocničním lékařům nejen nepřidají, ale ještě se jim "diví".

Navrhuji podle mně jediné možné řešení, když už to jak tak, jak to je. Smlouvy s pojištěnci, a to individuelní, podle rizika, a na rok udělat stopstav, platit všechny stejně jako minulé období, a všechno znovu a reálně propočítat. Ale na na body, ale na cenu za výkony. A klinika ve FN vedená profesorem za operaci žlučníku ať dostane stejně, ta má nepochybně provádět výkony jiné.

PS. K myšlence smluv s pojištěnci mě přivedly zástupkyně VZP revizní lékařky, kdy na můj dotaz, proč trestají zdravotníky za to, že léčíme jejich pojištěnce, mi odpověděly: "... protože s Vámi máme smlouvu..."  K tomu není co dodat. A nepochybně musíme být jednotní, je to jako o těch Svatoplukových prutech ...

Jeníček Chytrý
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Jan Chytrý - Středa, 10 srpen 2011, 3:36
 
Vážení uživatelé portálu CEVA,

Pokud se chcete dozvědět více o chystané úpravě sazebníku výkonů, ale také o dalších změnách které se chystají v českém zdravotnictví, využijte možnosti zeptat se přímo pana ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc..

Zítra (11.8.2011) od 8:30
bude odpovídat na dotazy v on-line rozhovoru na portálu iDNES.

S přáním krásného dne,
Váš Jan smile
Picture of Pavel Sedlák
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Pavel Sedlák - Úterý, 16 říjen 2012, 5:33
 

Vážení kolegové,

Pokud se chcete dozvědět jen nepatrné, ale i podstatné o chystané úpravě sazebníku výkonů, stačí číst zápisy + přílohy z jednání výboru ČSKB na www.

Tak např. v zápise srpnové schůze se dozvídáme, jak byl v dohodovacím řízení k novém sazebníku schválen výklad dosavadního omezení výkonu "bez omezení" jako budoucí ekvivalent 1x denně !!! Zdánlivá maličkost, ale s dramatickými následky, protože IT systém ZP hlídá frekvenci přes vykázaný kód:

jen pár příkladů o co budeme připraveni:

1) Máme kody společné pro více různých analytů ( Apo A1 x APO B,tumorové markery typu CA !!)

2) Máme kody splečné pro analyt v různých materiálech (Glukosa v séru x glukosa v moči, CSF atdp.)

3) Máme zátěžové testy s opakovaným stanovením téhož v čase ( oGTT, resorpční křivka Fe, TSH, C peptid atp!)

4) Máme klinické stavy v intrenzivní péči, vyžadující opakování vyšetření i mnoho kráte za den...........Pravda, dosavadní omezení byla v rozptylu rovněž ne právě vyhovujícím (1x za hospoitalizaci, dokonce nekontrolovatelný interval 1x za život, 1x za  měsíc, rok atp.), ale "bez omezení" bylo bez omezení !Boj o povolenou frekvenci např.u BNP je vyřešen.Hlavně , že jsme se dobrovolně "dohodli".

Picture of Vilém Židek
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Vilém Židek - Středa, 17 říjen 2012, 8:08
 

Vážení kolegové, dobrý den,

ještě jsem zatím nediskutoval, ale návrh sazebníku výkonů, který má platii od 1.12.2012 mi přijde stejně jako vám ostatním likvidační, hlavně pro menší a střední laboratoře. Ti, co to navrhují, si vůbec neuvědomují, že nestačí jen vyšetřovat, ale je třeba podle ČSN EN ISO 15189 nutno analyty pravidelně kontrolovat, kalibrovat. A kontroly a kalibrátory také něco stojí. Šetřit tím, že se pořád budou snižovat hodnoty bodů, nebo stále omezovat vyšetření, už dále podle mne nejde. Mnozí lékaři už sami začínají příliš šetřit na laboratorních testech a doplácí na to pacienti, protože se pak nezjistí příciny jejich zdravotních potíží. Stále přibývají nové speciální testy, které by mohly léčbu urychlit nebo nastávající problémy zjisti už v raném stádiu onemocnění. Ale pojišťovny to nechtějí nasmlouvat. A teď se dokonce chtějí vracet někam zpět. Přitom na jiných stranách se plýtvá ve velkém. Např. jsem několikrát dostal pozvánku na nějaký dvoudenní seminář o akreditaci, kde je účastnický poplatek 12.995 Kč na osobu. Co to je? nebo když se kupuje vybavení za dvojnásobnou cenu přes prostředníky, když by šlo nakupovat přímo od výrobce? Potom se nedivím, že peníze někde chybějí. Držím ČSKB palce, aby sazebník vyjednala k prospěchu laboratoří, protože jsou neoddělitelným a velice důležitým článkem medicíny.  

Picture of Pavel Škrabálek
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Pavel Škrabálek - Středa, 17 říjen 2012, 8:14
 

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolím si podotknout, že mnohem zajímavější čtení se nalézá na webových stránkách ministerstva v oddíle zápisy Pracovní skupiny k SZV. Když si k tomu vyhledáte zápis z výboru č.18, kde je uvedena tabulka navrhovaných frekvencí výkonů odbornosti 801, můžete utrpět šok podobný mému. Provedl jsem si pro sebe simulaci na jednom měsíci a vyšlo mi, že budu tratit cca milion bodů. V čele ztrát byly výkony pro stanovení troponinu a krevních  plynů. Vyústilo to v mou poněkud nesrozumitelnou diskuzi s paní Gotzmannovou po přednáškách o kultivaci na FONSu. Předevčírem jsem od však dostal registrační listy pro tyto výkony, kde je frekvence stanovení troponinu určena na 4/den a krevních plynů na 10/den. Poprosil jsem ji, aby registrační listy byly zveřejněny na webu, protože si myslím, že ti, kdo je používají by měli znát jejich aktuální obsah, aby nebyli v nevýhodě proti zdravotním pojišťovnám. Pak by bylo jasné, zda lze výkon pro apolipoproteiny použít jen jednou (v návrhu tomu tak je). Bohužel se to týká jen výkonů odbornosti 801, pod níž výkon pro C-peptid ale i CRP nespadá. Současně jsem ji požádal, aby se výbor nebo Pracovní skupina pro SZV zabývala definicí statimového stanovení výkonu, jelikož je novou módou VZP vyškrtávat některá stanovení s odůvodněním, že jde o "technický statim", provedený jen z organizačních důvodů. S odkazem na bod 15, kapitoly 2 Sazebníku, kde se říká, že nedílnou součást statimu je i záznam ve zdravotní dokumentaci, s chutí statimy seškrtávají. Mě by třeba zajímalo, zda se to týká i pacientů v intenzivní péči. Zde jsou též odběry naplánovány a lékař po každém výsledku nezapisuje svou reakci.
Větší informovanost o dění, které ovlivní perspektivy klinické biochemie na několik let dopředu, by jistě neškodila.
S pozdravem Pavel Škrabálek

Picture of Pavel Nezbeda
Re: Změna sazebníku výkonů od 1.1. 2012
by Pavel Nezbeda - Středa, 17 říjen 2012, 9:22
 

Pane kolego,

jsem nějak mimo - Vámi udanou adresu jsem si našel, našel jsem si zápisy "Pracovní skupiny", ale už žádné číslování zápisů... jsou tam pouze data, tj. "Zápis zde dne...". Poctivě jsem zotvíral všechny zápisy, tabulku jsem nenašel. Můžete mi, prosím, v mém tápání pomoci?

S díky a přáním příjemného dne

Pavel Nezbeda